Aeneis 1.430–440 De bedrijvigheid van de Carthagers

Aeneas en Achates zijn onder de indruk van de bouwactiviteiten in Carthago. 

Latijnse tekst

430  Qualis apes aestate nova per florea rura
exercet sub sole labor, cum gentis adultos
educunt fetus, aut cum liquentia mella
stipant et dulci distendunt nectare cellas,
aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto
435  ignavum fucos pecus a praesepibus arcent;
fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
“O fortunati, quorum iam moenia surgunt!”
Aeneas ait, et fastigia suspicit urbis.
Infert se saeptus nebula (mirabile dictu)
440  per medios, miscetque viris, neque cernitur ulli.

Vorige tekst :: Naar boven :: Volgende tekst

Aantekeningen

1      

Vragen

Werkvertaling

Klik hier om de betekenis van de kleuren en opmaak te zien (popup)

430  Qualis apes aestate nova per florea rura
exercet sub sole labor, cum gentis adultos
educunt fetus, aut cum liquentia mella
stipant et dulci distendunt nectare cellas,
aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto
435  ignavum fucos pecus a praesepibus arcent;
fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.

Een zodanig werk als de bijen in de nieuwe zomer over met bloemen bezaaid land
bezighoudt onder de zon, wanneer zij de volgroeide jongen van het volk
naar buiten brengen, of wanneer ze de vloeibare honing(en)
samenpersen en de bijencellen volproppen met zoete nectar,
of de lasten van de aanvliegenden aannemen, of nadat een colonne gevormd was,
de darren, het luie vee, van de bijenkorven afweren;
het werk bruist, en de honing, die naar tijm ruikt, geeft een geur af. 

 • Bezigheden: nectar produceren, cellen volstoppen, nectar aannemen…, de mannetjes weghouden van de nectar anders nemen ze het mee?
 • Bijen = Karthaagse volk, homerische vergelijking, vergeleken hoe de karthagers energiek aan werk zijn, beeld zijn de bedrijvige bijen , tertium comparationis - bedrijvigheid/effectieve taakverdeling
 • agmine facto ablabs

“O fortunati, quorum iam moenia surgunt!”
Aeneas ait, et fastigia suspicit urbis.
Infert se saeptus nebula (mirabile dictu)
440  per medios, miscetque viris, neque cernitur ulli.

“O gelukkigen, wiens muren reeds verrijzen!”
zegt Aeneas, en hij kijkt omhoog naar de gevels van de stad.
Hij begeeft zich, omgeven door een nevel (wonderlijk om te zeggen)
midden door de mannen en mengt zich met de mannen, en wordt niet door iemand gezien. 

 • Hij zegt dit met bewondering en een klein beetje jaloezie,
 • Aeneas kijkt met jaloezie naar de Carthagers, hun stad is al in opbouw, zijn oude stad (Troje) is verwoest, en de bouw van zijn nieuwe stad is nog ver weg, maar Aeneas zal plichtsgetrouw naar het einddoel blijven streven. Een van de hoofdthema's van de Aeneis.
 • ulli - dat auctoris (hoort eigenlijk te zijn ab ullo)
 • achter medios vul aan viros, achter miscet se
 • neque ... ulli = et ... nulli

Antwoorden op de vragen

 • 75. De letterlijke betekenis van corripere is 'snel grijpen'.
  De formulering onderstreept de haast van de Trojanen.
 • 76 401 qua te ducit via, (derige gressum)
 • 77 a Aeneas is vol bewondering en verwondering
  b Door de anafoor van miratur, de alliteratie van de m, en de vele spondeeen, met name in r. 421.
 • 78 a ducere, moliri, subvolvere, optare, concludere
  b De infinitivi historici verlevendigen de beschrijving en onderstrepen de bedrijvigheid.
 • 79 a sanctum
  b polysyndeton, alliteratie
 • 80 chiasme: alii (a) effodiunt (b); locant (b) alii (a)
 • 81. a de Karthagers, die energiek aan het werk zijn
  b de bedrijvige bijen
  c de bedrijvigheid; de effectieve taakverdeling
 • 82 Aeneas kijkt met jaloezie naar de Karthagers. Hun stad is al in opbouw, zijn oude stad is verwoest. En de bouw van zfjn nieuwe stad is nog ver weg. Maar Aeneas zal plichtsgetrouw naar dat einddoel blijven streven. Dit is een hoofd­thema van de Aeneis.

Romeinse kalender

Vergilius

» Over Vergilius
» Aeneis
» Ecloga
» Georgica