Aeneis 1.267–282 De voorspelling van Jupiter 2

Jupiter stelt Venus gerust

“At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo
additur (Ilus erat, dum res stetit Ilia regno),
triginta magnos volvendis mensibus orbis
270  imperio explebit, regnumque ab sede Lavini
transferet, et Longam multa vi muniet Albam.
Hic iam ter centum totos regnabitur annos
gente sub Hectorea, donec regina sacerdos
Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem.
275  Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus
Romulus excipiet gentem et Mavortia condet
moenia Romanosque suo de nomine dicet.
His ego nec metas rerum nec tempora pono:
imperium sine fine dedi. Quin aspera Iuno,
280  quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat,
consilia in melius referet, mecumque fovebit
Romanos, rerum dominos gentemque togatam.”

Vorige tekst :: Naar boven :: Volgende tekst

Vragen

 1. Regel 261-277
  Vergilius verbindt in deze regels twee mythes die eerder niet met elkaar verbonden waren.
  a. Beschrijf in eigen woorden welke twee mythes het betreft.
  b. Leg uit hoe Vergilius deze twee mythes met elkaar verbindt.
  Vergilius verbindt in de regels 267-274 ook het mythologische verleden met het historische heden van zijn eigen tijd.
  c. Leg dit uit.
  (Examen 2007-1-vr7)
 2. Regel 279-281 Quin t/m referet
  Deze voorspelling van Iuppiter komt later uit. In het laatste boek van de Aeneis stelt Iuno echter wel een voorwaarde.
  Beschrijf in eigen woorden om welke voorwaarde het gaat. Baseer je antwoord op je kennis van de teksten die je voor dit examen hebt gelezen.
  (Examen 2007-1-vr8)
 3. Regel 278 rerum en regel 282 rerum
  Welke uitspraak is de juiste?
  A In beide regels betekent het woord rerum heerschappij.
  B In beide regels betekent het woord rerum wereld.
  C In regel 278 betekent het woord rerum heerschappij en in regel 282 wereld.
  D In regel 278 betekent het woord rerum wereld en in regel 282 heerschappij.
  (Examen 2007-1-vr9)
 4. Regel 261-77
  a Volgens de traditie werd Rome gesticht in 753 v.Chr. als we dit feit combineren met de gegevens in 261-74, wanneer is Aeneas dan in Latium geland?
  b Klopt dit jaartal met de traditionele datering van de Trojaanse Oorlog?
  (Mavortia Moenia, vraag 22)
 5. Regel 267 cognomen Iulo
  a Waarom is het noemen van het cognomen Iulus belangrijk?
  b Waar in het vervolg van Jupiters woorden blijkt dat?
  (Mavortia Moenia, vraag 23)

Werkvertaling

Klik hier om de betekenis van de kleuren en opmaak te zien (popup)

“At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo
additur (Ilus erat, dum res stetit Ilia regno),
triginta magnos volvendis mensibus orbis
270  imperio explebit, regnumque ab sede Lavini
transferet, et Longam multa vi muniet Albam.

“Maar de jongen Ascanius, aan wie nu de bijnaam Julus
wordt toegevoegd (het was Ilus, zolang als de Trojaanse staat met haar heerschappij stand heeft gehouden),
zal dertig grote cirkels van de verstrijkende maanden
270 volmaken met zijn macht en zal het rijk vanaf de woonplaats Lavinium
overbrengen, en zal Alba Longa met veel kracht bouwen.

notes

dertig grote cirkels = dertig jaar

het heet ilus omdat dat ook de naam was van iemand die zo lang troje heeft geregeerd

ascanius gaat aeneas opvolgen

volvendis = gerundivum

explebit = fut

transferret muniet ook

 

 

Hic iam ter centum totos regnabitur annos
gente sub Hectorea, donec regina sacerdos
Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem.

Hier zal dan driemaal honderd volle jaren geregeerd worden
onder het volk behorend tot Hector, totdat een koninklijke priesteres
zwanger van Mars, Ilia, een tweelingskind zal baren.

hier = in alba longa

275  Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus
Romulus excipiet gentem et Mavortia condet
moenia Romanosque suo de nomine dicet.

Daarvandaan zal Romulus blij door de bruinachtige huid van de wolvin die hem voedde
het volk overnemen en hij zal de muren van Mars stichten
en hij zal de Romeinen naar zijn naam noemen.

ilia= rhea sylvia, moeder van romulus en remus voor als je het nog niet wist

ilia = ilion in het grieks, is letterlijk de trojaanse haar familie kwam daarvandaan

de priesteres = vestaalse maagd

heel veel futurum regnabitur, dabit, excipiet, condet, dicet

waarom de muren van mars omdat hij de god van de oorlog is geen idee wat het met elkaar te maken heeft misschien dat de vader van romulus mars was

 

His ego nec metas rerum nec tempora pono:
imperium sine fine dedi. Quin aspera Iuno,
280  quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat,
consilia in melius referet, mecumque fovebit
Romanos, rerum dominos gentemque togatam.”

Aan/voor hen stel ik noch grenzen aan het bezit, noch beperkignen van tijden:
ik heb een macht/ koninkrijk zonder grenzen gegeven. Ja zelfs de wrede Juno,
280 die nu de zee en de aardes ??????? met angst en de hemel vermoeit,
zij zal de besluiten ten goede keren en zij zal samen met mij de romeinen beschremen,
de meesters van de zaken en het volk in toga gehuld .

little note: juxtapositie. van his en ego, en nog wat futurum dingen

referet, fovebit,

ten goede keren = zegt hij over Juno ach die draait wel bij

 

Antwoorden op de vragen

 1. Regel 261-277
  Vergilius verbindt in deze regels twee mythes die eerder niet met elkaar verbonden waren.
  a. Beschrijf in eigen woorden welke twee mythes het betreft.
  mythe 1: Aeneas als stamvader van de Romeinen / de Trojaanse afstamming van de Romeinen;
  mythe 2: de (lokale) mythe (van de afstamming van de Romeinen) van de tweeling Romulus en Remus (die door de wolvin gevoed worden)
  (totaal 1 punt)
  Of woorden van overeenkomstige strekking.
  Opmerking: alleen een scorepunt toekennen, wanneer beide mythes juist zijn.

  b. Leg uit hoe Vergilius deze twee mythes met elkaar verbindt.
  Vergilius verbindt beide mythes door Romulus en Remus / de tweeling rechtstreeks van Aeneas af te laten stammen (1 punt) Of woorden van overeenkomstige strekking.

  Vergilius verbindt in de regels 267-274 ook het mythologische verleden met het historische heden van zijn eigen tijd.
  c. Leg dit uit.
  Door Ascanius de bijnaam Iulus te geven, verbindt hij de gens Iulia met Aeneas / voert hij de gens Iulia op de godin Venus terug (1 punt)
  Of woorden van overeenkomstige strekking.

  (Examen 2007-1-vr7)
 2. Regel 279-281 Quin t/m referet
  Deze voorspelling van Iuppiter komt later uit. In het laatste boek van de Aeneis stelt Iuno echter wel een voorwaarde.
  Beschrijf in eigen woorden om welke voorwaarde het gaat. Baseer je antwoord op je kennis van de teksten die je voor dit examen hebt gelezen.
  (Examen 2007-1-vr8)
  Het volk zal de naam Latijnen behouden / De naam Troje zal verdwijnen. (1 punt)
  Of woorden van overeenkomstige strekking.
 3. Regel 278 rerum en regel 282 rerum
  Welke uitspraak is de juiste?
  A In beide regels betekent het woord rerum heerschappij.
  B In beide regels betekent het woord rerum wereld.
  C In regel 278 betekent het woord rerum heerschappij en in regel 282 wereld.
  D In regel 278 betekent het woord rerum wereld en in regel 282 heerschappij.
  (Examen 2007-1-vr9)
  Optie C (1 punt)
 4. Regel 261-77
  a Volgens de traditie werd Rome gesticht in 753 v.Chr. als we dit feit combineren met de gegevens in 261-74, wanneer is Aeneas dan in Latium geland?
  Aeneas zal drie jaar over Lavinium heersen. Ascanius zal dertig jaar heer­sen; hij zal Alba Longa stichten. Daar zullen na driehonderd jaar Romulus en Remus geboren warden. Romulus zal (als hij twintig is?) Rome stichten. Er wordt niet verteld op welk moment tijdens zijn dertigjarig bewind Ascanius Alba Longa zal stichten. Dit betekent dat de totale tijd vanaf Aeneas' overwinning tot aan de stichting van Rome minimaal 323 en maximaal 353 jaar bedraagt. Aeneas' overwinning in Latium moet dan dus gedateerd warden tussen 1106 en 1076 v. Chr.
  b Klopt dit jaartal met de traditionele datering van de Trojaanse Oorlog?
  In de oudheid werd de val van Traje gedateerd in 1183 v. Chr. Dit zou betekenen dat Aeneas aanzienlijk eerder in Latium geland zou zijn dan volgens de berekening bij a.
  (Mavortia Moenia, vraag 22)
 5. Regel 267 cognomen Iulo
  a Waarom is het noemen van het cognomen Iulus belangrijk?
  Het legt direct de link met de gens Julia en Julius Caesar, adoptief-vader van Octavianus Augustus, die dus ook een Julius was.
  b Waar in het vervolg van Jupiters woorden blijkt dat?
  286-8 nascetur ... tlm ... Iulo
  (Mavortia Moenia, vraag 23)

 

 

Romeinse kalender

Vergilius

» Over Vergilius
» Aeneis
» Ecloga
» Georgica