Apollo en Python – Ovidius Metamorphoses 1.438-451

Latijnse tekst met aantekeningen

In het stuk hiervoor beschrijft Ovidius hoe de aarde herstelde na de zondvloed. De natuur is druk aan de gang allerlei wezens te scheppen, sommige goed en andere slecht...

Illa quidem nollet, sed te quoque, maxime Python,
tum genuit, populisque novis, incognita serpens,
terror eras: tantum spatii de monte tenebas. [440]

 • illa : verwijst naar de natuur
 • nollet : coni. concessivus; vertaal met toevoeging van 'ook al'
 • gigno, gignere, genui = voortbrengen
 • spatium = ruimte
 • de : vertaal als 'van'
 • monte: de berg Parnassos bij Delphi.

Hunc deus arcitenens, numquam letalibus armis
ante nisi in dammis capreisque fugacibus usus,
mille gravem telis, exhausta paene pharetra,
perdidit effuso per vulnera nigra veneno.

 • arcitenens = booghoudend, epitheton ornans
 • letalis = dodelijk
 • ante adv. = eerder
 • in = hier: bij
 • damma = hert
 • caprea = ree
 • fugax, -acis = vluchtend, wegvluchtend
 • ex-haurio, haurire, hausi, haustus = leegmaken
 • pharetra = pijlkoker (Gr. leenw.)
 • ef-fundo, fundere, fudi, fusus = uitgieten
 • venenum = gif

Neve operis famam posset delere vetustas, [445]
instituit sacros celebri certamine ludos,
Pythia de domitae serpentis nomine dictos.

 • neve = et ne
 • vetustas, -tatis f = ouderdom
 • in-stituo, stituere, stitui = instellen
 • celeber, -bris, -bre = drukbezocht
 • Pythia = Pythische spelen (het woord voor spelen, athla (onz. mv. Gr. leenw.) is weggelaten)
 • de : vertaal als 'van'
 • domo, domare, domui, domitus = temmen

Hic iuvenum quicumque manu pedibusve rotave 
vicerat, aesculeae capiebat frondis honorem.
Nondum laurus erat, longoque decentia crine [450]
tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus.

 • quicumque = wie ook
 • rota = wiel
 • aesculeus = eiken-
 • capio, capere = hier: ontvangen
 • laurus f = laurier
 • decens = mooi
 • crinis, -is m = haar
 • tempus, temporis = lett. slaap, fig. hoofd
 • cingo, cingere = hier: bekransen
 • cingebat : vul aan: frondibus
 • de : vertaal als 'van'
 • quilibet = ieder mogelijk, willekeurig ieder

Werkvertaling

Werkvertaling 1.438-451

Romeinse kalender

Ovidius

» Over Ovidius
» Metamorphoses
» Amores