Prooemium – Metamorphoses 1.1-4

 

Latijnse tekst

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen!

Aantekeningen

 

 • nova ... corpora = hyperbaton
 • animus fero, ferre = zich gedreven voelen om
 • muto, mutare = veranderen
 • forma = gedaante
 • di = dei
 • mutastis = mutavistis
 • et = etiam
 • adspirare + dat. = ondersteunen, helpen
 • perpetuus = doorlopend, eeuwig
 • de-duco, ducere = leiden, begeleiden

Vragen

 1. Met welke woorden omschrijft Ovidius het begrip metamorfose? Citeer de Latijnse woorden.
 2. Zie regel 2: “nam vos mutastis et illas”. Wat wordt hiermee bedoeld?

Werkvertaling

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen!

Ik voel mij gedreven om gedaantes veranderd naar nieuwe
lichamen te vertellen; goden, ondersteun mijn plannen (want jullie hebben ook die veranderd)
en leid mijn doorlopende gedicht
vanaf de eerste oorsprong van de wereld tot mijn tijd.

Romeinse kalender

Ovidius

» Over Ovidius
» Metamorphoses
» Amores

Metamorphoses ― Ovidius

Achtergronden

» Genres: Epos, Elegie
» Poëzie: Metrum, Stijlfiguren