Hadrianus’ Gedichten

Hadrianus I

Ego nolo Florus esse,
ambulare per tabernas,
latitare per popinas,
culices pati rotundos.

Hadrianus II

Lascivus versu, mente pudicus eras.

Hadrianus III

Animula vagula blandula,
hospes comesque corporis,
quae nunc abibis in loca,
pallidula, rigida, nudula,
nec ut soles dabis iocos.

Aantekeningen

animula                                 verkleinwoord van animus
vagula                                    zwervertje, dwalertje
blandula                                vleiertje, verleidertje
loca                                  metaforisch gebruik: de onderwereld
pallidula                           tamelijk bleek
rigidus                             star
nudulus                            verkleinwoord van nudus
iocos dare                        vermaken

Te lezen in de Engelenburcht (Castel Sant’Angelo)

 


Keizer Hadrianus (76-138 n. Chr.) was een amateurdichter. Er zijn verschillende gedichten van hem bekend. Een gaat over zijn lievelingspaard Borysthenes. Na de dood van Borysthenes richtte Hadrianus een grafmonument voor hem op in Colonia Apta Iulia (nu Apt in Zuid-Frankrijk).

Hadrianus IV

Borysthenes Alanus,
Caesareus veredus,
per aequor et paludes
et tumulos Etruscos
volare qui solebat,
Pannonicos nec ullus
apros eum insequentem
dente aper albicanti
ausus fuit nocere:
sparsit ab ore caudam
vel extimam saliva,
ut solet evenire.
Sed integer iuventa
inviolatus artus
die sua peremptus
hic situs est in agro.

Aantekeningen

Borysthenes                         naam; Griekse naam van de rivier Dnjepr die boven de Zwarte Zee door Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne stroomt.
Alanus                                   Allaan; De Allanen waren een nomadenvolk uit Kazachstan.
Caesareus                             keizerlijk
veredus                                 jachtpaard
aequor, -oris n                     vlakte
tumulus                                heuvel
volo, volare                           vliegen
Pannonicus                          Pannonisch; Pannonia komt ongeveer overeen met het huidige westen van Hongarije en oosten van Oostenrijk.
aper, apri                              wild zwijn
albico, albicare                     wit zijn
spargo, spargere, sparsi,     bespatten, druppelen
sparsum
cauda                                     staart
extimus                                 = extremus
saliva                                     speeksel
iuventa                                  jeugd
inviolatus                              ongeschonden
artus, us                                ledemaat
per-imo, imere, emi,           sterven
emptus

 

 

Romeinse kalender