Cicero

Aan het typen...

 

Werken

Van Cicero is een zeer omvangrijk oeuvre overgeleverd. Dit is te verdelen in vier categorieën:

 • Redevoeringen: Cicero wordt beschouwd als de grootste redenaar die Rome ooit heeft gekend. Er zijn 58 redevoeringen bewaard gebleven, de meeste volledig. De beroemdste zijn In Verrem (Tegen Verres), In Catalinam (Tegen Catilina), Pro Milone (Voor Milo) en Philippicae (Philippische redevoeringen), de laatste waren gericht tegen Marcus Antonius.
 • Theorie over retorica: onder andere De oratore (Over de redenaar). Volgens Cicero zijn naast technische vaardigheden kennis van filosofie en geschiedenis van essentieel belang.
 • Filosofische werken: Cicero wilde de Griekse filosofie bij een breed Romeins publiek bekend maken.
  • Over staatsleer: De republica (Over de staat) en De legibus (Over de wetten)
  • Over godsdienst: De natura deorum (Over de aard van de goden)
  • Over ethiek: De finibus bonorum et malorum (Over het hoogste goed en het erste kwaad), Tusculanae disputationes (Gesprekken in Tusculum) en De officiis (Over de plichten).
 • Brieven: Er zijn bijna 900 brieven bekend van Cicero. Deze zijn bijna allemaal gebundeld in twee werken:
  • De Epistulae ad Familiares (Brieven aan de Familie)
  • De Epistulae ad Atticum (brieven aan Atticus), die 100 jaar later rond 60 n. Chr. uitgegeven.
  • Twee kleine verzamelingen van brieven, namelijk de Epistulae ad Quintum (28 brieven) die aan Cicero's broer Quintus gericht waren, en de Epistulae ad Brutum (22 brieven) die aan Brutus (dé Brutus van Caesar) gericht waren.