Carmen 84 – Arrius’ haccent

Net als vandaag de dag was een accent vroeger iets om grappen over te maken.

Zo waren er verschillende veranderingen in het gesproken Latijn van de lagere klassen ten opzichte van dat van de hogere klassen. In het Latijn van de lagere klassen wordt de 'h' aan het begin van een woord vaak genegeerd, zoals dat vandaag de dag in onder andere het Frans, Spaans en Italiaans nog steeds gebeurt. Bovendien werden klanken niet meer geaspireerd uitgesproken. Aspiratie is het 'hard' uitspreken van een medeklinker en wordt vaak aangegeven door toevoeging van een 'h', bijvoorbeeld de 'th' in theater.

Mensen die op de sociale ladder waren geklommen, probeerden hun taalgebruik ook aan te passen naar dat van de hogere klassen, waardoor ze hypercorrect Latijn gingen praten en op de verkeerde plaatsen de 'h' uit gingen spreken. Een daarvan was Arrius, mogelijk dezelfde persoona als Quintus Arrius, een ambitieuze advocaat en politicus die door Cicero genoemd wordt.

Latijnse tekst

‘Chommoda’ dicebat, si quando ‘commoda’ vellet
     dicere, et ‘insidias’ Arrius ‘hinsidias’,
et tum mirifice sperabat se esse locutum,
     cum quantum poterat dixerat ‘hinsidias’.
Credo, sic mater, sic liber avunculus eius,
[5]
     sic maternus avus dixerat atque avia.
Hoc misso in Syriam requierant omnibus aures:
     audibant eadem haec leniter et leviter,
nec sibi postilla metuebant talia verba,
     cum subito affertur nuntius horribilis,
[10]
Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset,
     iam non Ionios esse, sed Hionios.

1   chommoda = commoda; Catullus geeft een voorbeeld van de foute uitspraak van Arrius. Kies zelf een manier om dit weer te geven in je vertaling.
    commodum voordeel
2   hinsidias = insidias; een tweede voorbeeld van Arrius' uitspraak
    insidiae, arum hinderlaag
    si quando hier: wanneer
    vellet lees: volebat
    hinsidias appositie
3   mirifice wonderbaarlijk, buitengewoon
    esse locutum welke vorm is dit?
4   quantum zoveel als
5   liber

vrijgeboren; de grootouders van Arrius waren mogelijk libertini (vrijgelaten slaven), waardoor de oom van Arrius zelf vrijgeboren was.

    avunculus oom (van moeders kant)
6   maternus van moeders kant
    avus grootvader
    avia grootmoeder
7   requierant = requiverant
    requiesco, ere tot rust komen
    auris, is f oor
8   audibant = audiebant
    eadem haec deze zelfde; ellips, vul aan: verba
    leniter zacht
    leviter licht
9   sibi mag onvertaald blijven
    postilla adv. daarna
10   subito adv. plotseling
    affertur praesens historicum
    af-fero, ferre brengen
    nuntius boodschap, bericht
    horribilis huiveringwekkend, verschrikkelijk
11   Ionios fluctus ... esse aci. behorend bij nuntius horribilis
    isset = iisset
    Ionius fluctus Ionische golven; bedoeld wordt de mare Ionium, tegenwoordig de Ionische zee. Om naar Syrië te gaan vanuit Italië, was het eerst nodig over te steken naar Griekenland.
    fluctus, us m golf
12   iam non niet meer

Werkvertaling

In deze werkvertaling is ervoor gekozen de fout uitgesproken woorden niet te vertalen. Tussen [...] staan suggesties voor een vertaling, in dit geval door de Engelse uitspraak van de klanken te nemen.

‘Chommoda’ dicebat, si quando ‘commoda’ vellet
     dicere, et ‘insidias’ Arrius ‘hinsidias’,
et tum mirifice sperabat se esse locutum,
     cum quantum poterat dixerat ‘hinsidias’.

Credo, sic mater, sic liber avunculus eius,
[5]
     sic maternus avus dixerat atque avia.

Arrius zei ‘chommoda’ [voerdeel], wanneer hij ‘commoda’ [voordeel] wilde
zeggen, en ‘insidias’ [hinderlaag] als ‘hinsidias’ [heinderlaag],
en dan hoopte hij dat hij wonderbaarlijk had gesproken,
wanneer hij zoveel als hij kon ‘hinsidias’ [heinderlaag] had gezegd.
Zijn moeder had het zo gezegd, zijn vrijgeboren oom zo, geloof ik,
zijn grootvader en grootmoeder van moederskant zo.

Hoc misso in Syriam requierant omnibus aures:
     audibant eadem haec leniter et leviter,
nec sibi postilla metuebant talia verba,
     cum subito affertur nuntius horribilis,
[10]
Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset,
     iam non Ionios esse, sed Hionios.

Toen hij naar Syrië was gezonden, hadden de oren voor allen tot rust kunnen komen:
ze hoorden deze zelfde woorden zacht en licht,
en daarna vreesden zij zulke woorden niet,
toen plotseling een huiveringwekkende boodschap werd gebracht,
dat de Ionische zee, sinds Arrius daarheen gegaan was,
niet meer de Ionische, maar de Hionische [Eioenische] (zee) is.