Carmen 83 – Het bewijs van haar liefde

Latijnse tekst

Lesbia mi praesente viro mala plurima dicit:      
     haec illi fatuo maxima laetitia est.
Mule, nihil sentis? Si nostri oblita taceret,
     sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,
non solum meminit, sed, quae multo acrior res est,
     irata est. Hoc est: uritur et loquitur.

1   mi = mihi
    praesens, entis aanwezig (zijnde)
    mala dicere + dat. slechte dingen zeggen over, schelden op
2   fatuus doomkop
    illi fatuo de man van Lesbia
3   mulus ezel
    nostri gen. obi. van nos
    obliviscor, oblivisci, oblitus sum + gen. vergeten
    taceret subject: Lesbia
4   sanus gezond; niet verliefd, niet door de liefde gekweld
    quod voegwoord
    gannio, gannire keffen, snauwen
    ob-loquor, loqui schelden, tegenspreken
5   meminit vul zelf object aan
    quae ... res lett.: welke zaak; wat
6   hoc est dat wil zeggen
    uror, uri verteerd worden, in vuur en vlam gaan

Werkvertaling

Lesbia mi praesente viro mala plurima dicit:      
     haec illi fatuo maxima laetitia est.
Mule, nihil sentis? Si nostri oblita taceret,
     sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,
non solum meminit, sed, quae multo acrior res est,
     irata est. Hoc est: uritur et loquitur.

Lesbia zegt zeer veel slechte dingen over mij terwijl een man aanwezig is:
dit is de grootste blijdschap voor die domkop.
Ezel, voel jij niets? Als zij, die ons vergeet, zou zwijgen,
zou zij gezond zijn: nu, omdat zij snauwt en scheldt,
herinnert zij me niet alleen, maar, wat een veel ergere zaak is,
zij is woedend. Dat wil zeggen: ze staat in vuur en vlam en spreekt.