Carmen 47 –

 

Catullus Carmen 47. 
Porcius en Socration, twee linkerhanden 
van Piso, schurft en honger van de wereld, 
heeft die besneden Priapus jullie verkozen 
boven mijn Veraniolus en Fabullus? 
Houden jullie overdag al overdadig weelderige 
banketten, mijn kameraden 
vragen op een kruispunt om uitnodigingen. 

Porcius en Socration zijn met Piso naar Macedonië afgereisd en hebben zich in deze provincia aanzienlijk verrijkt. Ook Catullus, Veraniolus en Fabullus hebben zich in een vergelijkbaar avontuur gestort, maar hebben geen succes behaald. 
Porcius is wellicht Gaius Porcius Cato, Socration ('Sokratesje') is wellicht een spotnaam voor de Epicuristische filosoof Philodemus. 
Sinister: links, linker-, verkeerd, immoreel. Bij duae sinistrae mag je 'manus' aanvullen. 
Natuurlijk neemt een gouverneur enkele assistenten mee naar de provincia; op zo'n post kun je wel wat rechterhanden gebruiken! 
Piso: gouverneur in Macedonië van 57 tot 55. 
Scabies: ruwheid, schurft. 
Fames: honger. 
Mundus: wereld. 
Vraag: is de genitivus 'mundi' een genitivus objectivus of subjectivus bij 'fames'? 
Verpus: besneden
Praepono, praeponere, praeposui, praepositum: vooraan zetten, verkiezen boven (met dativus). 
Priapus ille: Priapus gold als het evenbeeld van 'lust'. Beeldjes van hem waren te vinden in de tuin en in de slaapkamer. Oorspronkelijk was Priapus een vruchtbaarheidssymbool. In de tijd van Catullus ontstaat er een speciaal genre gedichten waarin Priapus aan het woord is. Deze figuur speelt dan verschillende rollen: van zeer potente vruchtbaarheidsgod tot bewaker van de tuin. 
Convivium: feestmaaltijd. 
Convivium facere: een feestmaaltijd aanrichten
Lautus: schoon, prachtig, weelderig
Sumptuosus: overdadig. 
Let op: lauta is het adjectivum bij convivia, sumptuose een adverbium bij facitis! 
Sodalis: kameraad. 
Quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum: vragen om. 
Trivium: driesprong, kruising. 
Vocatio, -onis: uitnodiging. 

 

 

Like Quinn (1970, 231), we may wonder at what point it was that Catullus's two
friends fell out of official favor; it sounds as though the scene here described is in
Rome, after Piso's return there from Macedonia in the summer of ;;. For an analysis
see Pedrick (1993, 180-82); like Skinner (1979, I41), she sees Veranius and Fabullus
being set up by Catullus as unsuccessful parasites.
48

 

 

1   mellitus honingzoet

 

Romeinse kalender