Carmen 3 – Het musje is dood

In een klaagzang treurt Catullus om de dood van het musje van Lesbia.

Latijnse tekst

Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantum est hominum venustiorum:
passer mortuus est meae puellae, 
passer, deliciae meae puellae
quem plus amat illa oculis suis amabat.
[5]
Nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius movebat,
sed circumsiliens modo huc modo illuc
ad solam dominam usque pipiabat;
[10]
qui nunc it per iter tenebricosum
illuc, unde negant redire quemquam.

At vobis male sint, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis:
tam bellum mihi passerem abstulistis.
[15]
O factum male! O miselle passer!
Tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.

1   lugeo, lugEre rouwen
    Veneres Cupidinesque Venussen en Cupidootjes; liefdesgoden en -godinnen
2   quantum est + gen. zoveel als, al wat er is aan
    venustus bekoorlijk, liefdevol
3   passer, eris m musje
4   deliciae, arum f pl. lievelingetje
5   illa Lesbia
    oculis suis abl. comparationis
6   mellitus honingzoet
    sua(mque norat) hier: zijn meesteres
    norat = noverat
7   ipsam congrueert met ...
    tam ... quam zo ... als
    puella matrem parallele zinsbouw; welk gezegde moet je aanvullen?
8   sese = se
    gremium schoot
9   circum-silio, silire rondhippen
    illuc adv. daarheen
10   solam predicatief vertalen
    usque adv. aan één stuk door
    pipio, pipiare piepen; een onomatopee
11   qui slaat terug op passer (r. 3/4), relatieve aansluiting
    tenebricosus lett.: vol duisternis; duister
12   illuc ... unde daarheen ... waarvandaan
    nego, negare + aci zeggen dat ... niet
    quisquam (ook maar) iemand; gebruikt na een ontkenning
13   mihi male est het gaat me slecht, het gaat slecht met mij
    tenebrae, arum f pl. schimmen (van de onderwereld)
14   Orcus Ouditalische naam voor de god van de onderwereld -> onderwereld
    quae ... (devoratis) jullie, die ...
    bellus mooi
    de-voro, vorare verslinden
16   factum male n lett.: slechte daad; ramp
    misellus verkleinwoord van miser
17   opera hier: schuld
    meae puellae bijv. bep. bij ocelli (r. 18)
18   turgidulus gezwollen; verkleinwoord van turgidus; prolepsis
    (ocelli) turgiduli rubent zijn gezwollen en rood
    rubeo, rubEre rood zijn
    ocellus verkleinwoord van oculus

Werkvertaling

Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantum est hominum venustiorum:
passer mortuus est meae puellae
passer, deliciae meae puellae
quem plus amat illa oculis suis amabat.
[5]

Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantum est hominum venustiorum:
passer mortuus est meae puellae, 
passer, deliciae meae puellae
quem plus amat illa oculis suis amabat.
[5]

Rouw, o Venussen en Cupidootjes,
en al wat er is aan de nogal liefdevolle mensen:
het musje van mijn meisje is gestorven,
het musje, het lievelingetje van mijn meisje
die zij meer bemint dan ze haar eigen ogen beminde.

Nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius movebat,
sed circumsiliens modo huc modo illuc
ad solam dominam usque pipiabat;
[10]

Want hij was honingzoet en hij kende zijn
meesteres zo goed als een meisje haar moeder,
ook bewoog hij zich niet van haar schoot, 
maar, nu eens hierheen dan weer daarheen rondhippend
piepte hij aan één stuk door tot alleen zijn meesteres;

Catullus beschrijft de tocht van het musje naar de onderwereld:

qui nunc it per iter tenebricosum
illuc, unde negant redire quemquam.

At vobis male sint, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis:
tam bellum mihi passerem abstulistis.
[15]

en hij gaat nu door een weg vol duisternis
daarheen, waarvandaan ze zeggen dat niemand terugkeert.
Maar moge het jullie slecht gaan, slechte schimmen
van de onderwereld, die alles wat mooi is verslinden:
zo hebben jullie het mooie musje voor mij weggenomen.

O factum male! O miselle passer!
Tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.

O slechte daad! O nogal ongelukkig musje!
Nu zijn door jouw schuld de gezwollen oogjes
van mijn meisje rood door het huilen.