Ablativus

Aan het typen...

 

 

Locativus

De locativus is een oude naamval van het Latijn, die niet meer los voorkomt. Net als dat we in het Nederlands nog versteende vormen met oude naamvallen hebben (ter plekke = op de plek, ten huize van = in het huis van), bestaan er in het Latijn een aantal versteende locativi. Degene die je moet weten zijn:

domi = thuis
Romae = (te) Rome

 

Romeinse kalender