Bijwoorden

Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op –us, –a of  –um, krijgen de uitgang –e. Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op van alles (groep 3), krijgen de uitgang –ter:
Puella fortis fortiter pugnat.
Het dappere meisje strijdt dapper.

Romeinse kalender