Futurum exactum

Bij een passivum kan je uitdrukken door wie of wat iets is gedaan:

    • Door personen        a(b) + ablativus
    • Door dingen             ablativus zonder voorzetsel

Deponentia zien er passief uit, maar je mag ze niet passief vertalen. Ze hebben hun passieve betekenis afgelegd (deponere = afleggen). In de woordenlijst kan je zien of een werkwoord een deponens is:
Loquor, loqui, locutus sum                       spreken
Aan de uitgang –or zie je dat het een deponens is.
De imperativus van een deponens is gelijk aan de infinitivus praesens actief:
adhortare    = spoor aan!
loquere        =  spreek!

Romeinse kalender