PPA

Het ppa (participium praesens actief) is een onvoltooid deelwoord: lopend, gillend, etc. Het hoort bij een zelfstandig naamwoord. Het ppa moet congrueren met het woord waar het bij hoort.

 

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sing. nom.

ambulans

ambulans

ambulans

gen.

ambulantis

ambulantis

ambulantis

dat.

ambulanti

ambulanti

ambulanti

acc.

ambulantem

ambulantem

ambulans

abl.

ambulanti

ambulanti

ambulanti

plur. nom.

ambulantes

ambulantes

ambulantia

gen.

ambulantium

ambulantium

ambulantium

dat.

ambulantibus

ambulantibus

ambulantibus

acc.

ambulantes

ambulantes

ambulantia

abl.

ambulantibus

ambulantibus

ambulantibus

 

lopend

   

Vertaling

    • letterlijk                    lopend, gillend, etc.
    • met relativum          de man die loopt, etc.
    • met voegwoord       ‘terwijl’ ‘omdat’ ‘hoewel’

 

Romeinse kalender