Infinitivus

Het infinitivus of hele werkwoord.

 

Infinitivus praesens

praesens                           actief                        passief
a-stam
                               amare                       amari
e-stam                               timēre                      timeri
i-stam                                 audire                     audiri
mk-stam                            regere                      regi

vorm tijd persoon a-stam e-stam i-stam mk-stam
actief praesens nvt amare timēre audire regere

 

Infinitivus perfectum

perfectum                         actief                       passief
a-stam
                               amavisse                 amatus esse
e-stam                               terruisse                  territus esse
i-stam                                 audivisse               auditus esse
mk-stam                            cucurrisse               cursus esse

 

vorm tijd a-stam e-stam i-stam mk-stam
actief perfectum amavisse terruisse audivisse cucurrisse

 

Infinitivus futurum

futurum                             actief                      passief
a-stam
                               amaturus esse          amatum iri
e-stam                               territurus esse          territum iri
i-stam                                auditurus esse          auditum iri
mk-stam                            cursurus esse           cursum iri

vorm tijd a-stam e-stam i-stam mk-stam
actief futurum amaturus esse territurus esse auditurus esse cursurus esse  

 

Infinitivi passief

NB: De infinitivus futurum passief wordt heel weinig gebruikt, dus deze is alleen genoemd voor de volledigheid. De vormen amatum, territum, auditum en cursum zijn bijzondere werkwoordsvormen die niet congrueren! Er geldt dus: Pater dicit mater territum iri. Vader zegt dat moeder gevreesd zal worden.

vorm tijd a-stam e-stam i-stam mk-stam
passief praesens amari timeri audiri regi
perfectum amatus esse territus esse auditus esse cursus esse
futurum amatum iri territum iri auditum iri cursum iri

 

Overzicht

vorm tijd a-stam e-stam i-stam mk-stam
actief praesens amare timēre audire regere
perfectum amavisse terruisse audivisse cucurrisse
futurum amaturus esse territurus esse auditurus esse cursurus esse  
passief praesens amari timeri audiri regi
perfectum amatus esse territus esse auditus esse cursus esse
futurum amatum iri territum iri auditum iri cursum iri

Verwante onderwerpen

  • accusativus cum infinitivo
  • nominativus cum infinitivo
  • infinitivus historicus
  • PPP
  • PFA

Romeinse kalender