Zelfstandige naamwoorden

In het Nederlands kun je er een lidwoord voor zetten, maar het Latijn kent geen lidwoorden. femina kan daarom ‘vrouw’, ‘de vrouw’, ‘een vrouw’ of ‘zijn/haar/jouw/mijn vrouw’ betekenen.

 

Een zelfstandig naamwoord (substantief; subst.) is de naam van een mens, dier, plant, materiaal, stad of gebied of begrip.

Groepen

Niet alle zelfstandige naamwoorden worden hetzelfde verbogen. Er zijn vijf groepen, die naar de uitgang worden ingedeeld. Verbuigingen worden gevormd door een andere uitgang achter de stam te plakken. Er geldt dat bij elke groep de gen. sing. een unieke uitgang heeft. Ook het geslacht hangt af van de uitgang.

  uitgang voorbeeld gen. sing. stam geslacht
Groep 1 femina feminae femin– vrouwelijk
Groep 2a us  servus servi serv– mannelijk
Groep 2b um templum templi templ– onzijdig
Groep 2c er  ager agri agr– mannelijk
er puer pueri puer– mannelijk
Groep 3a ? rex, regis regis reg–  (zie woordenlijst)
Groep 3b ? nomen, -minis nominis nomin– onzijdig
Groep 4a us currus currus curr–  mannelijk
Groep 4b u cornu cornus corn–  onzijdig
Groep 5 es  res rei r– vrouwelijk

 

 

Romeinse kalender