Trappen van Vergelijking

Er zijn drie trappen van vergelijking (gradus comparationis):

  • positivusstellende trap mooi
  • comparativusvergrotende trap mooier
  • superlativusovertreffende trap het mooist

Comparativus

De comparativus wordt voor alle bijvoeglijke naamwoorden gevormd door de stam (gen. sing. min –ī voor groep 􀏅 of min –is voor groep 􀏆) te nemen, en daar –iorgen. ioris achter te plakken:

longus → longior, longioris

pulcher → pulchrior, pulchrioris

miser → miserior, miserioris

acer, acris, acre → acrior, acrioris

fortis → fortior, fortioris

felix, felicis → felicior, felicioris

Verbuiging

De comparativus wordt, in tegenstelling tot andere woorden uit groep 􀏆, als rex, regis verbogen.

(!) De nom. sing. n. gaat onregelmatig: daar wordt –ior vervangen door –ius:

 

 

Groep 3 onregelmatig      

 

masculinum

femininum

neuter

sing. nom.

longior

longior

longius

gen.

longioris

longioris

longioris

dat.

longiori

longiori

longiori

acc.

longiorem

longiorem

felix

abl.

longiore

longiore

longiore

plur. nom.

longiores

longiores

longiora

gen.

longiorum

longiorum

longiorum

dat.

longioribus

longioribus

longioribus

acc.

longiores

longiores

longiora

abl.

longioribus

longioribus

longioribus

 

langer

   

Vertaling

De comparativus (van longus) kan op vier manieren vertaald worden:

‘langer’ ‘nogal lang’ ‘te lang’ ‘langste’ (bij 􀏆 mensen/dingen)

‘dan’

Er zijn twee manieren om het woordje ‘dan’ te vertalen:

􀏅 quam Marcus est altior quam Lucius. Marcus is groter dan Lucius.

􀏆 ablativus comparativus Marcus est altior Lucio. Marcus is groter dan Lucius.

Superlativus

De superlativus wordt gevormd door de stam te nemen, en daar –issimus achter te plakken. Bij

woorden op –er wordt –rimus achter de nom. sing. geplakt:

(!) De superlativus wordt dus voor alle bijvoeglijke naamwoorden via groep 􀏅 (longus) vervoegd.

longus → longissimus

pulcher → pulcherrimus

miser → miserrimus

acer, acris, acre → acerrimus

fortis → fortissimus

felix, felicis → felicissimus

Verbuiging

 

verbuiging

 

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sing. nom.

longissimus

longissima

longissimum

gen.

longissimi

longissimae

longissimi

dat.

longissimo

longissima

longissimo

acc.

longissimum

longissimam

longissimum

abl.

longissimo

longissima

longissimo

plur. nom.

longissimi

longissimae

longissima

gen.

longissimorum

longissimarum

longissimorum

dat.

longissimis

longissimis

longissimis

acc.

longissimos

longissimas

longissima

abl.

longissimis

longissimis

longissimis

 

langst

   

􀏅 Er zijn zes bijvoeglijke naamwoorden op –ilis. In de superlativus wordt er bij hen achter de stam geen

issimus, maar –limus geplakt (facilis → facillimus). Het betreft hier de volgend woorden: facilis

[makkelijk], difficilis [moeilijk], similis [gelijk], dissimilis [ongelijk], gracilis [slank] en humilis [nederig].

Vertaling

De superlativus (van longus) kan op twee manieren vertaald worden:

‘het langst’ ‘zeer lang’

De combinatie quam +superl. betekent ‘zo … mogelijk’ (quam longissimus [zo hoog mogelijk]).

 

 

Romeinse kalender