Naamwoorden

Zelfstandige naamwoorden worden verbogen (of gedeclineerd). Deze verbuiging geeft drie dingen aan:

  1. numerus              getal      het getal geeft aan of je zelfstandig naamwoord in z’n eentje is (enkelvoud of singularis), of met meerdere komt (meervoud of pluralis).   
  2. genus    geslacht               het geslacht geeft aan of een zelfstandig naamwoord mannelijk
    (masculinum, m), vrouwelijk (feminium, f) of onzijdig (neutrum, n) is.
  3. casus     naamval              de naamval geeft de functie van het zelfstandig naamwoord aan. Voor een overzicht, zie … op pagina ….

Niet alle zelfstandige naamwoorden worden hetzelfde vervoegd. Er zijn vijf verschillende groepen of declinaties, die op basis van de gen. sing. gevormd worden.

Verbuiging

Zelfstandige naamwoorden zijn veranderbare woorden en worden net als alle andere naamwoorden verbogen. De verbuiging  hangt van het getal, geslacht en de naamval af. Het getal kan enkelvoud (singularis; sing.) of meervoud (pluralis; plur.) zijn. Het geslacht is mannelijk (masculinum; m), vrouwelijk (feminium; f) of onzijdig (neutrum; n). De naamval geeft aan wat de functie van het woord in de zin is.

Romeinse kalender