Zinsdelen

Aan het typen...

Persoonsvorm

Gezegd

Onderwerp

Naamwoordelijk gezegde

Lijdend voorwerp

Meewerkend voorwerp

Bijwoordelijke bepaling

Hoofdzinnen en bijzinnen

Betrekkelijke bijzin

Romeinse kalender