Grammatica

De grammatica is opgedeeld in zes thema’s:

  • Algemeen gaat over het Latijnse grammatica in haar algemeenheid: de woordsoorten en zinsdelen. Hier kun je ook meer lezen over de geschiedenis van het Latijn.
  • Klanken gaat over het Latijnse alfabet en de uitspraak. Daarnaast wordt metrum besproken.
  • Naamwoorden gaat over de verschillende woordsoorten die naamwoorden zijn of erbij passen. Dit zijn de zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden en telwoorden.
  • Werkwoorden gaat over de werkwoorden en de verschillende tijden en modi. De focus ligt hier op de vormen, het gebruik van het passivum, de participia, het gerundium en gerundivum en de coniunctivus worden bij zinnnen besproken.
  • Zinnen gaat over de samenhang van woorden binnen zinnen, waarbij de naamvallen en verschillende constructies zoals de accusativus cum infinitivo en de ablativus absolutus aan bod komen. Daarnaast worden verschillende soorten bijzinnen en vraagzinnen behandeld.
  • Teksten gaat over de structuur binnen een tekst. Stijlfiguren alsmede verteltechnieken en argumentatie komen hier aan bod.

Romeinse kalender