Examen 2019

Epos en elegie: Ovidius

Pensum

Het pensum bestaat uit 604 versregels Latijn, waarvan ongeveer de helft in Metamorphoses (330), een kwart in Tristia (132) en een kwart in Heroides (142) zit.

Metamorphoses

1.452-567 Latijn Apollo en Daphne
3.131-205 Latijn Actaeon en Diana
3.206-227 vertaling Actaeon en Diana
3.228-252 Latijn Actaeon en Diana
4.32-54 vertaling De dochters van Minyas
4.55-166 vertaling Pyramus en Thisbe
4.167-168 vertaling De dochters van Minyas
4.169-189 vertaling Overspel van Mars en Venus
6.146-312 vertaling Niobe
6.313-381 vertaling Latona en de Lycische boeren
8.611-724 Latijn Philemon en Baucis
10.243-297 vertaling Pygmalion

Tristia

4.10 Latijn Autobiografie

Heroides

16.1-162 vertaling Paris aan Helena
16.163-240 Latijn Paris aan Helena
16.241-378 vertaling Paris aan Helena
17.1-74 vertaling Helena aan Paris
17.75-138 Latijn Helena aan Paris
17.139-268 vertaling Helena aan Paris