Hellenistische periode

Aan het typen...

Hellenistische periode (323 v. Chr.-146 v. Chr.)

De Hellenistische periode begint met de dood van Alexander de Grote in 323 v. Chr. en eindigt met de Romeinse verovering van Griekenland in 146 v. Chr.

Diadochenrijken

Door het plotselinge overlijden van Alexander de Grote, was het niet duidelijk wie zijn opvolger zou worden. Zijn enige zoon werd zelfs pas na zijn dood geboren. De meeste macht lag bij de generaals van Alexanders leger, die ook de diadochen worden genoemd. In verschillende oorlogen vochten zij om de erfenis van Alexander de Grote.

Bij de Slag bij Ipsos in 301 v. Chr. werd het rijk van Alexander de Grote definitief verdeeld. In 277 v. Chr. kwam er een einde aan de diadochenoorlogen. Er ontstonden daarna vier diadochenrijken, die daarna min of meer in evenwicht naast elkaar zouden bestaan.

  1. Het Ptolemaeënrijk in Egypte, gesticht door Ptolemaeus I Soter
  2. Het Seleucidenrijk in Azië, gesticht door Seleucus I Nicator
  3. Macedonië, gesticht door een zekere Antigonus; feitelijk kwam ook Griekenland onder de Macedonische invloedssfeer
  4. Het koninkrijk Pergamum, dat zich in het westen van Klein-Azië onder Attalus I had losgemaakt van het Seleucidenrijk.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Kaart_van_de_diadochenrijken_%28300_v._Chr.%29.PNG
Delen het rijk op in 4 delen. 2 delen houden het het langst vol. Groene gebied Egypte. Gele rijk etc. zie boek

Hellenisme

Het hellenisme verwijst naar het versmelten van de Griekse cultuur met de culturen van de oosterse volkeren die door Alexander de Grote veroverd waren.

Hij gedroeg zich ook een beetje als een oosterse vorst. Namelijk Perzische vrouw, wilde begroet worden met proskinese – liggen op de grond om hem te begroeten vonden de Grieken maar niks.
* Na dood Alexander  machtsstrijd tussen generaals, werden opvolgers (diadochen)     verschillende rijken:
Hier veel veranderd, stadsstaten geen invloed meer, niet meer vrij
* Tijd na dood Alexander = Hellenisme  niet Helleense cultuur! vermenging Griekse en oosterse    cultuur, Griekse taal ingeburgerd, behalve in Klein-Azië, vele steden speelden belangrijke rol bij    verbreiding Griekse cultuur (bijv. Alexandrië)

Ondergang van de Hellenistische rijken

* 200 v. Chr. : Romeinen willen Hellenistische rijken veroveren  in 4 oorlogen Macedonië verslagen
* 146: geheel Macedonië en Griekenland bij Romeinse Rijk ingelijfd
* 64: veel delen van het Seleucidenrijk door Pompeius als provincie Syria toegevoegd aan Romeins
Rijk, Ptolemaeën viel in 30 v. Chr. toen Cleopatra en Antonius zelfmoord pleegden  Romeinen
macht over hele Hellenistische wereld uitgebreid

Macedonische Oorlogen

Het koninkrijk

In 332 v. Chr. verovert Alexander de Grote Egypte. Hiermee eindigt hij het Faraonische Egypte en begint de tijd van het Macedonische Egypte. Tijdens deze tijd wordt Egypte bestuurd door te Ptolemaeën. (De laatste farao, Cleopatra VII wordt in 30 v. Chr. de troon afgenomen.) Egypte is nu onder Romeins/Byzantijns bestuur. In 639 worden de Romeinen verslagen door de Arabieren en eindigt het oude Egypte.

In 146 BC, the Romans won the Macedonian Wars against Philip V, the king of Macedonia and Greece.

In 133 v. Chr. werd het koninkrijk Pergamum per testament aan de Romeinen nagelaten. De laatste koning, Attalus III, had namelijk zelf geen kinderen die zijn rijk konden erven.