Accusativus cum infinitivo

De accusativus cum infinitivo (afgekort a.c.i.) is een manier om in het Grieks de indirecte rede aan te geven. In een directe rede wordt iets gezegd, en hiervoor worden dus aanhalingstekens (“…”) en een dubbele punt gebruikt. Bij de indirecte rede, en dus de a.c.i., worden geen aanhalingstekens of dubbele punt gebruikt, maar het woord ‘dat’.

Vergelijk de volgende twee zinnen:

Paris zegt: “Aphrodite is de mooiste van alle goden.”
Paris zegt dat Aphrodite de mooiste van alle goden is.

In het Grieks kan het woord ‘dat’ vertaald worden met ὅτι of ὡς. Daarnaast is er een mogelijkheid om de a.c.i. te gebruiken. Hierbij wordt het onderwerp van de ‘dat’-zin omgezet in een accusativus en de persoonsvorm in een infinitivus. Accusativus cum infinitivo is dan ook Latijn voor accusativus met infinitivus. In het Nederlands komen we deze constructie sporadisch nog tegen.

Een voorbeeld:

Ik hoor dat hij weggaat. (‘dat’-zin)
Ik hoor hem weggaan.
(a.c.i.)

Griekse uitspraak van de dag