Zinnen

Zinnen gaat over de samenhang van woorden binnen zinnen, waarbij de naamvallen en verschillende constructies zoals de accusativus cum infinitivo en de genitivus absolutus aan bod komen. Daarnaast worden verschillende soorten bijzinnen en vraagzinnen behandeld.

Griekse uitspraak van de dag