Telwoorden

De Griekse telwoorden kunnen we in veel verschillende woorden herkennen. Zo is een hexagon een zeshoek, bestaat een duo uit twee mensen, zitten er vier blokjes in een tetris figuur, heeft een octopus acht armen, etc. De Griekse telwoorden zijn: een        εἷς twee     δύο drie        τρεῖς vier        τέτταρες vijf         πέντε zes         ἕξ zeven   ἑπτά acht       ὀκτώ negen   ἐννέα tien        δέκα

Verbuigingen

De eerste vier telwoorden, εἷς, δύο, τρεῖς en τέτταρες, worden verbogen. De overige telwoorden zijn onveranderlijk. Vooral de verbuiging van εἷς is lastig, omdat de mannelijke vorm εἷς niet bepaald lijkt op de vrouwelijke vorm μία of de onzijdige vorm ἕν.
Het telwoord εἷς
  εἷς, μία, ἕν
  mannelijk vrouwelijk onzijdig
nom. εἷς μία ἕν
gen. ἑνός μιᾶς ἑνός
dat. ἑνί μιᾷ ἑνί
acc. ἕνα μίαν ἕν
De onbepaalde voornaamwoorden οὐδείς en μηδείς ‘niemand, niets’ gaan net als εἷς.

Griekse uitspraak van de dag