Grammatica

De grammatica is opgedeeld in zes thema’s:

  • Algemeen gaat over de Griekse grammatica in haar algemeenheid: woordsoorten en zinsdelen.
  • Klanken gaat over het Griekse alfabet, de uitspraak en de accentenleer.
  • Naamwoorden gaat over de verschillende woordsoorten die naamwoorden zijn of erbij passen. Dit zijn de lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden en telwoorden.
  • Werkwoorden gaat over de werkwoorden en de verschillende tijden en modi. De focus ligt hier op de vormen, het gebruik van het medium, de participia en de coniunctivus worden bij zinnnen besproken.
  • Zinnen gaat over de samenhang van woorden binnen zinnen, waarbij de naamvallen en verschillende constructies zoals de accusativus cum infinitivo en de genitivus absolutus aan bod komen. Daarnaast worden verschillende soorten bijzinnen en vraagzinnen behandeld.
  • Teksten gaat over de structuur binnen een tekst. Stijlfiguren alsmede verteltechnieken en argumentatieleer komen hier aan bod.

Griekse uitspraak van de dag